Priseksempler verkstedtjenester

Oversikten nedenfor inneholder priser for våre vanligste reparasjoner og vedlikeholdsarbeid på en del utvalgte modeller og årganger. Prisene omfatter arbeid, reservedeler og verkstedsmateriell, begrenset til det som er beskrevet.  Eventuelle nødvendig tilleggsarbeid inngår ikke i prisen.

Prisene oppgis som fra priser, fordi prisene for reparasjoner eller vedlikehold på en bilmodell ofte vil variere, avhengig av modellår, type og utstyr-/modellvariant.