Miljø og kvalitet

ISO står for International Organization for Standardization, eller den Internasjonale Organisasjon for Standardisering på norsk. De har utarbeidet standarder for bl.a. miljø og kvalitet, hhv. 14001 og 9001. Disse standardene er generelle og passer til organisasjoner i alle næringer. Selve sertifiseringen utføres av en uavhengig tredjepart, noe som viser kundene at de kan stole på at den aktuelle bedriften har innført nødvendige interne rutiner for å kunne møte de forpliktelser som en ISO-sertifisering innebærer.

Et NS-EN ISO 14001:2015-sertifikat viser at bedriften er målt opp mot en standard for god miljøledelse og at den er i samsvar med denne. Standarden er basert på to konsepter; kontinuerlig forbedringer og overholdelse av regelverk. Elementer i standarden er blant annet miljøpolitikk, planlegging, iverksettelse og drift, kontroll og utbedring og ledelsesevaluering. Alle Toyota Bilia sine Toyota- og Lexus-forhandlere er sertifisert etter denne standarden.

Et NS-EN ISO 9001:2015-sertifikat viser at kvalitetsstyringssystemet i bedriften er sertifisert etter standarden for god kvalitetsstyring og er funnet å være i tråd med denne. Dette er en prosessorientert standard, og den legger vekt på løpende forbedringer og kundetilfredshet. Elementer i standarden er blant annet; kvalitetsstyringssystem, ressursstyring, produktsalg, måling, analyse og forbedring. Alle Toyota Bilia sine Toyota- og Lexus-forhandlere er sertifisert etter denne standarden.

Toyota Bilias miljøpolicy

  1. Vi skal til enhver tid tilfredsstille myndighetenes krav til helse, miljø og sikkerhet (HMS).
  2. Vi skal arbeide for kontinuerlige forbedringer innen HMS.
  3. Vi skal vise personlig ansvar for miljøet.
  4. Vi skal aktivt bidra til å øke kompetansen om HMS hos alle ansatte.
  5. Vi skal prioritere arbeidsmetoder og teknikk som tar hensyn til miljøet.
  6. Vi skal stille krav og påvirke leverandører, kunder og andre samarbeidspartnere til å produsere/bruke produkter som bidrar til et bedre miljø.
  7. Miljøhensynet skal være retningsgivende i alt vi selger, samt ved innkjøp av varer og tjenester. Det samme skal gjelde ved returordninger og gjenbrukstiltak.