EU-kontroll

Ingen kan Toyota bedre

Alle personbiler kalles inn til EU-kontroll (Periodisk kjøretøykontroll) fire år etter førstegangs registrering og deretter annethvert år. Kontrollen er omfattende for å sikre at bilen oppfyller de sikkerhets- og miljøkrav som gjelder.

Som bileier har du ansvaret for at bilen blir kontrollert og godkjent innen fristen. Eventuelle mangler må utbedres før den blir godkjent. Finner vi ut at det er nødvendig med reparasjoner, kontakter vi deg først og avklarer om du ønsker å utbedre dette til en avtalt pris. Ønsker du leiebil mens bilen er på verkstedet, har vi gunstige priser.

Det lønner seg å ta EU-kontrollen hos oss. En Toyota-mekaniker får en grundig og spesialisert trening før han kvalifiseres til å stille diagnose på, og å reparere en Toyota. Det er vi som KAN Toyota.

Når skal man utføre PKK/EU-kontroll?

Periodisk kjøretøykontroll (PKK), eller EU-kontroll som mange kaller det, er en miljø- og sikkerhetskontroll som er pålagt alle bileiere å gjennomføre.

Kontrollen utføres første gang i det fjerde året etter registreringsåret. Deretter hvert andre år. Bilen kan fremstilles for kontroll allerede fire måneder før kontrollmåneden slik at kontrollfristen utgjør totalt fem måneder. Når din bil må være kontrollert, avgjøres av registreringsnummeret på bilen og registreringsår.

Kontrollmåneden bestemmes av siste siffer på bilskiltet:
Skilt med 1 som siste siffer - januar
Skilt med 2 som siste siffer - februar
Skilt med 3 som siste siffer - mars
Skilt med 4 som siste siffer - april
Skilt med 5 som siste siffer - mai
Skilt med 6 som siste siffer - juni
Skilt med 7 som siste siffer - november
Skilt med 8 som siste siffer - august
Skilt med 9 som siste siffer - september
Skilt med 0 som siste siffer - oktober